VPR/VPR-A Scriptieprijs

De Vereniging Privacyrecht (VPR) en de Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A) willen kwalitatief hoogwaardige juridische onderzoek op het gebied van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht bevorderen. Daarom hebben de VPR en VPR-A een scriptieprijs die jaarlijks wordt uitgereikt.

Wie kunnen er meedoen aan de scriptieprijs?
Je kunt meedingen naar de scriptieprijs als je tussen 1 juli 2023 en 1 augustus 2024 een masterscriptie hebt geschreven over op het gebied van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Het gaat om een scriptie aan een masteropleiding aan een Nederlandse universiteit of hbo-onderwijs. Ook buitenlandse studenten kunnen inzenden. Om mee te dingen stuur je vóór 31 augustus 2024 een samenvatting van jouw masterscriptie in.
Meer weten? Bekijk het reglement met alle spelregels en de procedure voor de scriptieprijs en het inschrijfformulier.

Win een geldprijs van € 5000
De winnaar van de VPR/VPR-A Scriptieprijs ontvangt een prijs van € 5000. Daarnaast ontvangen twee genomineerden een bedrag van € 500.

VPR/VPR-A Thesis Award

Promoting excellent legal research in privacy and data protection law is the goal of the Privacy Law Association (VPR) and the Privacy Lawyers Association (VPR-A). Therefore, the VPR and VPR-A have an annual thesis prize.

Who can compete?
If you completed a master thesis in the field of privacy and data protection law between July 1, 2023, and August 1, 2024, you are eligible to compete for the thesis award. This ought to be a master's thesis at a university of applied sciences (or "hogeschool") in the Netherlands. International students may also take part. Send in an abstract of your master's thesis by August 31, 2024, to participate.
Would you like to know more? Here are the regulations with all the rules of the game and the procedure for the thesis prize, and the
application form.

Win a cash prize of €5,000
The winner of the VPR/VPR-A Thesis Prize will receive a prize of € 5000. In addition, two nominees will receive € 500.

Privacy statement: De persoonsgegevens die worden verstrekt, worden door de Vereniging Privacy Recht verwerkt omdat dit noodzakelijk is om deze prijsvraag uit te voeren (art. 6 lid 1 onderdeel f AVG). De persoonsgegevens worden gedeeld met de jury en met anderen die betrokken zijn bij de uitvoering van deze prijsvraag en die gezien hun rol over de gegevens dienen te beschikken. De persoonsgegevens en de ingezonden aanmeldingsformulieren, scripties en aanbevelingen worden niet langer bewaard dan voor dit doel noodzakelijk is en worden uiterlijk op 1 januari 2025 verwijderd. De VPR bewaart een overzicht van de naam van de winnaar en van degenen die een eervolle vermelding hebben gekregen gedurende een periode van 5 jaar tot 1 juli 2029.