parallax background

Privacy Scriptieprijs 2023

 


Privacy Scriptieprijs 2023

Zoals onder meer tijdens ons jaarcongres en op de website aangekondigd, organiseert de VPR dit jaar
in samenwerking met het tijdschrift Privacy & Informatie de uitreiking van een Privacy Scriptieprijs.