Het lidmaatschap van de Vereniging staat open voor iedereen die werkzaam is op het gebied van privacyrecht. Het zijn van jurist is geen vereiste. De Vereniging heeft onder meer als doelstelling dat het een gesprekspartner voor (privacy)toezichthouders en beleidsmakers wil zijn. Gezien deze doelstelling kent het lidmaatschap daarom enkel beperkingen ten aanzien van personen die vanuit toezichthouders of beleidsmakers lid willen worden.

Het lidmaatschap is persoonlijk en houdt in dat je de door de Vereniging georganiseerde bijeenkomsten gratis kunt bezoeken en – waar mogelijk – gebruik kunt maken van interessante aanbiedingen en kortingsacties op het gebied van privacy.

Contributie Vereniging Privacy Recht

De contributie bedraagt € 75,- per kalenderjaar. Na bevestiging van uw aanmelding ontvangt u hiervoor jaarlijks een factuur.

Aanmelden als lid

Wilt u zich aanmelden als lid van de Vereniging Privacy Recht? Van harte welkom! Vul het aanmeldingsformulier in. U ontvangt per mail een bevestiging van uw aanmelding.

Wijzigen van gegevens of opzeggen

Bent u al lid, maar zijn uw gegevens gewijzigd? Of wilt u opzeggen? Stuur een mail naar de ledenadministratie: vpr-ledenadministratie@olexx.nl .
U ontvangt per mail een bevestiging van uw wijziging/opzegging.

Heeft u vragen over het lidmaatschap van de Vereniging Privacy Recht, stuur uw vraag via email naar vpr-ledenadministratie@olexx.nl .