Het lidmaatschap van de Vereniging staat open voor iedereen die werkzaam is op het gebied van privacyrecht. Het zijn van jurist is geen vereiste. De Vereniging heeft onder meer als doelstelling dat het een gesprekspartner voor (privacy)toezichthouders en beleidsmakers wil zijn. Gezien deze doelstelling kent het lidmaatschap daarom enkel beperkingen ten aanzien van personen die vanuit toezichthouders of beleidsmakers lid willen worden.
Het lidmaatschap houdt in dat je de door de Vereniging georganiseerde bijeenkomsten gratis kunt bezoeken en – waar mogelijk – gebruik kunt maken van interessante aanbiedingen en kortingsacties op het gebied van privacy.

Contributie Vereniging Privacy Recht De contributie bedraagt jaarlijks € 75,-. Na bevestiging van uw aanmelding ontvangt u hiervoor een factuur.

Het aanvraagformulier voor het lidmaatschap kunt u in Word downloaden vanaf deze pagina. Het ingevulde formulier kunt u vervolgens per post, fax of e-mail opsturen aan de VPR.

Vereniging Privacy Recht
p.a. Postbus 21695
3001 AR Rotterdam

Fax : 010 201 35 01)
E-mail: catherine.jakimowicz@steensmaeven.com

U krijgt vervolgens het aanvraagformulier en verdere informatie over de aanvraagprocedure per e-mail toegestuurd.