VRIJDAG 28 SEPTEMBER 2018
Jaarcongres Vereniging Privacy Recht
Vanaf 9:00 uur ontvangst. Start congres 9:30 uur

De locatie van het debat is De Fabrique, Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht.
Voor VPR leden zijn aan deelname geen kosten verbonden. Aanmelding via de eerder aan de leden gestuurde e-mail over het congres.

09:00 - 09:30
Ontvangst

09:30 - 09:45
Opening

Hester de Vries, Voorzitter VPR, advocaat Kennedy Van der Laan

09:45 - 11:00
Brexit

James Castro-Edwards, advocaat Wedlake Bell

11:00 - 11-30
Pauze

11:30 - 12:30
Update van de toezichthouder

Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens

12:30 - 12:45
Benoeming

12:45 - 13:45
Lunch

13:45 - 14:30
Bestuursrechtelijke handhaving

Quirine Tjeenk Willink,  Alliander / advocaat Kennedy Van der Laan

14:30 - 15:15
Guidelines en Opinions art. 29 WP

Lieneke Viergever, advocaat Project Moore

15:15 - 15:45
Pauze

15:45 - 16:30
Privacy & Seamless Flow van reizigers op Schiphol

Jeanne Jacobs-Gilhuis, DPO Royal Schiphol Group

16:30 - 16:45
Zeepkist

16:45
Borrel